Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.